Žetonvakars, 2024.

03.05.2024. notika 12. klašu Žetonvakars. Vakara tēma “Reiz bija…”. Prieks un veiksme, ka šajā Žetonvakarā ir atgriezušies pasaku un literatūras sižeti skolēnu priekšnesumos. Vakars patiesi bija piepildīts un saistošs visiem klātesošajiem. Paldies 12. klašu audzinātājiem: 12.a – Dacei Gaigalei, 12.b – Zanei Ošei, 12.c – Uģim Šustam un 12.d – Dainim Katcenam par ieguldīto darbu! Paldies visiem 12. klašu skolēniem par lieliskajiem priekšnesumiem! Fotogrāfe: Marta Škerstiņa (11.d)

Foto