Padome

Skolēnu padome (SP) ir skolas organizācija, kurā brīvprātīgi darbojas 10.-12.klašu skolēni

Mērķis

Panākt skolēnu un skolas vadības interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas darbā, sabiedriskā darba organizēšanā, apgūstot atbilstošās kompetences.

Sadarbība

Veidot sadarbību ar Rīgas skolēnu somi, citām skolēnu domēm Rīgā, kā arī citām jauniešu organizācijām. Iesaistās Rīgas skolēnu domes organizētajās diskusijās un semināros. Organizē skolas pasākumus.

Uzdevums

Popularizēt sabiedrībā Rīgas Kultūru vidusskolu

Vēlēšanas

Padomes prezidentu ievēl 2.semestra beigās demokrātiskās vēlēšanās 10.-12.klašu skolēni.

Ministri

Padomes ministru kabinets tiek ievēlēts 2.semestra pēdējā aprīļa sēdē demokrātiskās vēlēšanās padomes vidū.

Skolēnu padomes sanāksmes notiek pirmdienās plkst. 12:10 406.kabinetā. Nepieciešamības gadījumā sanāksmes tiek rīkotas biežāk
(skatīt informāciju SP instagram kontā @skolenu.dome.rkv).

SD prezidenta p.i.: Aleksis Ulmanis (12.D)

SD viceprezidents: Aleksis Ulmanis (12.D)

Iekšlietu ministre: Marija Izinkeviča (12.D)

Informācijas un tehnoloģiju ministrs: Rihards Krievs (12.D)

Kultūras ministre: Loreta Lazdiņa (12.B)

Sporta ministrs: Rainers Kitajevs (12.D)

Sākumskolas un pamatskolas ministrs: