Dome

Skolēnu dome (SD) ir skolas organizācija, kurā brīvprātīgi darbojas 10.-12.klašu skolēni

Mērķis

Panākt skolēnu un skolas vadības interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas darbā, sabiedriskā darba organizēšanā, apgūstot atbilstošās kompetences.

Sadarbība

Veidot sadarbību ar Rīgas skolēnu somi, citām skolēnu domēm Rīgā, kā arī citām jauniešu organizācijām. Iesaistās Rīgas skolēnu domes organizētajās diskusijās un semināros. Organizē skolas pasākumus.

Uzdevums

Popularizēt sabiedrībā Rīgas Kultūru vidusskolu

Vēlēšanas

Domes prezidentu ievēl 2. semestra beigās demokrātiskās vēlēšanās 10.-12. klašu skolēni.

Ministri

Domes ministru kabinets tiek ievēlēts 2. semestra pēdējā aprīļa sēdē demokrātiskās vēlēšanās domes vidū.

Skolēnu domes sanāksmes notiek pirmdienās plkst. 12:10, 406. kabinetā. Nepieciešamības gadījumā sanāksmes tiek rīkotas biežāk
(skatīt informāciju SD instagram kontā @skolenu.dome.rkv).

SD prezidente: Elizabete Pilmane (11.D)

SD viceprezidente: Keita Kristeāna Hercoga (11.A)

Iekšlietu ministre: Marija Žuravska (11.D)

Informācijas un tehnoloģiju ministrs: Rihards Krievs (12.D), Aleksis Stikāns (11.D)

Kultūras ministre: Daniela Blite (10.A)

Sporta ministrs: Rainers Kitajevs (12.D)

Sākumskolas un pamatskolas ministrs: Andžela Bogdanova (10.C)

Ārlietu ministre: Ilze Pole (11.D)

Sekretāre: Keita Kristeāna Hercoga (11.A)