1. klasē

Vecāki var piereģistrēt bērnu skolā no brīža, kad bērnam aprit pieci gadi (obligātās izglītības vecums).
Reģistrēties iespējams aizpildot iesniegumu – veidlapas paraugs: Iesnieguma veidlapa rindā uz 1. klasi
Infografika par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu 1. klasē

Pamatizglītības programmā

Vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem), iesniedzot iesniegumu skolā, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna personu apliecinošu dokumentu vai dzimšanas apliecību, kā arī jāaizpilda iesnieguma veidlapa. Lai precizētu pamatizglītības programmas īstenošanas gaitu līdz skolu maiņai, lūgums paņemt līdzi iepriekšējā mācību gada vai 1. semestra liecību.

Iesnieguma forma

Pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns no 2020./2021. m.g.

Bērnu reģistrēšana uzņemšanai skolā (mācību gada laikā), pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67969118:

  • Pirmdienās no 1400 līdz 1700
  • Otrdienās no 900 līdz 1300
  • Ceturtdienās no 900 līdz 1300

Bērnu reģistrēšana uzņemšanai skolā (brīvlaikā) katru dienu no 900 līdz 1400

Vispārējās vidējās izglītības programmās

Skolas piedāvātie izglītības programmas virzieni:

  • VALODAS (angļu, franču, spāņu, itāļu,  japāņu, ķīniešu)
  • KULTŪRAS UZŅĒMĒJDARBĪBA UN PRODUCĒŠANA
  • STARPTAUTISKĀS TIESĪBAS UN KOMUNIKĀCIJA
  • DABASZINĀTNES – M variants (Matemātika)
  • DABASZINĀTNES – P variants (Programmēšana)

Informācijas dienas par uzņemšanu 10. klasē 2024./2025. m.g. trešdien, 08.05.2024., plkst. 16.00 un trešdien, 05.06.2024., plkst. 16.00.

Iesnieguma forma 10. klasei | Iesnieguma forma 11. klasei

Vispārējās vidējās izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi Rīgas Kultūru vidusskolas vispārējās vidējās izglītības  programmā

Par brīvām vietām vidusskolas klasēs interesēties pa tālruni 67381399 vai mberzins2@edu.riga.lv un iriemere@edu.riga.lv