1. klasē

Vecāki var piereģistrēt bērnu skolā no brīža, kad bērnam aprit pieci gadi (obligātās izglītības vecums).
Reģistrēties iespējams aizpildot iesniegumu – veidlapas paraugs: Iesnieguma veidlapa rindā uz 1. klasi
Infografika par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu 1. klasē

Pamatizglītības programmā

Vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem), iesniedzot iesniegumu skolā, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna personu apliecinošu dokumentu vai dzimšanas apliecību, kā arī jāaizpilda iesnieguma veidlapa. Lai precizētu pamatizglītības programmas īstenošanas gaitu līdz skolu maiņai, lūgums paņemt līdzi iepriekšējā mācību gada vai 1. semestra liecību.

Iesnieguma forma

Pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns no 2020./2021. m.g.

Bērnu reģistrēšana uzņemšanai skolā (mācību gada laikā), pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67969118:

 • Pirmdienās no 1400 līdz 1700
 • Otrdienās no 900 līdz 1300
 • Ceturtdienās no 900 līdz 1300

Bērnu reģistrēšana uzņemšanai skolā (brīvlaikā) katru dienu no 900 līdz 1400

Vispārējās vidējās izglītības programmās

Skolas piedāvātie izglītības programmas virzieni:

 • VALODAS (angļu, franču, spāņu, itāļu,  japāņu, ķīniešu)
 • KULTŪRAS UZŅĒMĒJDARBĪBA UN PRODUCĒŠANA
 • STARPTAUTISKĀS TIESĪBAS UN KOMUNIKĀCIJA
 • DABASZINĀTNES – M variants (Matemātika)
 • DABASZINĀTNES – P variants (Programmēšana)

Vispārējās vidējās izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns

! Uzņemšana 10. klasē 2024./2025. m.g. ir noslēgusies!

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmā

Skolas izglītības programmas 11. un 12. klašu brīvajās vietās uzņem izglītojamos, kuri ir nokārtojuši  Skolas iestājpārbaudījumu (kombinēts iestājpārbaudījums latviešu valodā un matemātikā) un ir noslēguši sadarbības līgumu ar Skolu par termiņu, kurā nokārtos pārbaudījumus tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kuri nav apgūti iepriekšējā izglītības iestādē.

Iestājpārbaudījuma datums: otrdiena, 20.08.2024., plkst. 10.00. Rīgas Kultūru vidusskolā, Ganību dambī 7, Rīgā.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam nosūtot e-pastu mberzins2@edu.riga.lv ar informāciju par vēlamo klasi, izglītības programmas virzienu un iepriekšējā mācību gada liecību.

Skolas piedāvātie izglītības programmas virzieni:

 • VALODAS (angļu, franču, spāņu, itāļu,  japāņu, ķīniešu)
 • KULTŪRAS UZŅĒMĒJDARBĪBA UN PRODUCĒŠANA
 • STARPTAUTISKĀS TIESĪBAS UN KOMUNIKĀCIJA
 • DABASZINĀTNES – M variants (Matemātika)
 • DABASZINĀTNES – P variants (Programmēšana)

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmā

Iesnieguma forma 11. klasei (tikai konkursu izturējušajiem pretendentiem)

Vispārējās vidējās izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns

Par brīvām vietām vidusskolas klasēs interesēties pa tālruni 67381399 vai mberzins2@edu.riga.lv un iriemere@edu.riga.lv