2023./2024. m.g. Konfūcija klases ķīniešu valodas nodarbības notiek Latvijas Universitātes Konfūcija institūta telpās, Rīgā, Rūpniecības ielā 10 (LU Akadēmiskā bibliotēka).

Ķīniešu valodas nodarbības Rīgas Kultūru vidusskolas skolēniem ir bez maksas. Rīgas Kultūru vidusskolas skolēni izziņu var saņemt skolā, 1. stāvā pie lietvedes.

Līdz 15. septembrim elektroniska pieteikšanās šeit: https://www.ki.lu.lv/kursu-apraksts/pieteikuma-forma/

Nodarbību sākums 18. septembrī.

Informācija par nodarbību laikiem šeit: https://www.ki.lu.lv/kursu-apraksts/macibu-laiki/

Izveide un darbība

Haņbaņ pārvalde Ķīnas TR, kas ir ļoti liela organizācija, dod atļauju Konfūcija
institūtu atvēršanai dažādās valstīs un sniedz materiālu atbalstu to darbībai.

Mērķis ir iepazīstināt vietējo sabiedību ar Ķīnas kultūru, mācīt ķīniešu valodu.

Pašreiz pasaulē darbojas vairāk nekā 400 Konfūcija institūtu, tai skaitā, arī Latvijas
Universitātē kopš 2011. gada darbojas Kofūcija institūts, kurā mācās studenti un citi
interesenti. Katram institūtam var būt pakļautas vairākas Konfūcija klases.

Arī Rīgas Kultūru vidusskola no Haņbaņ pārvaldes Ķīnas TR ir saņēmusi atļauju atvērt Konfūcija klasi.

Konfūcija klase Rīgas Kultūru vidusskolā darbojas ar mērķi pilnveidot komunikāciju Ķīnas TR un Latvijas jauniešu starpā un veicināt ķīniešu valodas un kultūras apguvi.

Atbalsts

  1. LU Konfūcija institūts, vienojoties ar Haņbaņ pārvaldi,
    1. nodrošina Konfūcija klasi ar mācību materiāliem, grāmatām, audio-vizuālo materiālu, multimediju materiālu, kursprogrammatūru, kā arī ar atļauju lietot kursa materiālu tiešsaistē,
    2. nodrošina ar noteiktu skaitu ķīniešu valodas pasniedzējiem un/vai brīvprātīgo saskaņā ar tās vajadzībām, kā arī maksā pasniedzēju algas un ceļa izdevumus.
  2. LU Konfūcija institūts ir atbildīgs par Rīgas Kultūru vidusskolas Konfūcija klases pārvaldību, par gada plāna izveidi, par budžetu, gala atskaitēm un to saskaņošanu ar Haņbaņ pārvaldi.