Mārtiņš Bērziņš

Direktora vietnieks izglītības jomā

Inga Riemere

Direktora vietnieks (vidusskolā)

Evija Rozentāle

Direktora vietnieks (pamatskolā)

Inese Pitkeviča

Direktora vietnieks (audzināšana)

Inese Paģe

Direktora vietnieks (administratīvi saimnieciskajā darbā)