Mārtiņš Bērziņš

Mārtiņš Bērziņš

Direktora vietnieks izglītības jomā

Inga Riemere

Inga Riemere

Direktora vietnieks (vidusskolā)

Evija Rozentāle

Direktora vietnieks (pamatskolā)

Inese Pitkeviča

Direktora vietnieks (audzināšana)

Inese Paģe

Direktora vietnieks (administratīvi saimnieciskajā darbā)