Vinnijs Pūks un viņa draugi

18.01.2024. 1.c klases skolēni iepazinās un lasīja grāmatiņu “Vinnijs Pūks un viņa draugi.“ Vinnijs Pūks vai vienkārši Pūks ir lācītis, ko radījis angļu rakstnieks Alans Aleksandrs Milns. Katra skolēnam bija iespēja nolasīt mazu fragmentu no grāmatas, bet 11. klašu skolēni lasīja lielāku fragmentu lomās.

Lasītprasme gan nacionālajos, gan Eiropas Savienības dokumentos tiek raksturota kā viena no svarīgākajām 21. gadsimta cilvēkam apgūstamajām prasmēm, un par nozīmīgu periodu tās attīstībai tiek uzskatīts pirmsskolas – sākumskolas vecums.

Vitāli nepieciešama ir daiļliteratūras un pasaku lasīšana, jo, pateicoties tai, bagātinās mūsu valoda, attīstās prasmes skaidri un saprotami izteikt domas un jūtas vairāk vai mazāk kvalitatīvā latviešu valodā.

Nodarbība veicināja lasītprasmi un sadarbību starp 1. un 11. klašu skolēniem.

Paldies 1. c klases audzinātājai Sanitai Ceipei par nodarbības organizēšanu!