Vērtības Rīgas Kultūru vidusskolā

 
Rīgas Kultūru vidusskolas audzināšanas prioritāte 2023./2024. mācību gadā ir mācību stundās, ārpusstundu nodarbībās iedzīvināt izglītojamo, pedagogu un vecāku atbildību, savstarpējo cieņu, sadarbību un uzticēšanos, pilnveidojot izglītības kvalitāti un skolas pozitīvo tēlu sabiedrībā. Pirmā klases stunda visās klašu grupās tika veltīta prioritārajām audzināšanas vērtībām. Vecāko klašu skolēni izvērtēja tās, mazāko klašu skolēni vērtības vizualizēja.
Mācību gada laikā tiks plānoti vairāki pasākumi gan stundu laikā, gan ārpus stundām, kas aktualizēs un palīdzēs skolēniem labāk izprast vērtību nozīmi.