Ulubele

Rīgas Kultūru vidusskolas 12.b klases skolēni organizēja labdarības akciju dzīvnieku patversmei “Ulubele”.

Paldies visiem vecākiem, skolēniem un skolas darbiniekiem, kuri atbalstīja labdarības akciju!