Pieredzes apmaiņa Rīgas pedagogiem

18. aprīlī tehnoloģiju jomas skolotājas Ilze Jaunpetroviča un Evija Rozentāle dalījās pieredzes stāstos par to, kā Rīgas Kultūru vidusskolā notiek skolēnu sadarbības īstenošana dizainā un tehnoloģijās pamatskolā un vidusskolā. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra organizētajā seminārā skolotāji no dažādām Rīgas skolām ieinteresēti klausījās un uzdeva jautājumus par mūsu skolā realizēto starpdisciplināro projektu 6. klasēs projektu nedēļas 2.–6. klasēm “Ilgtspējība un uzņēmējdarbība” ietvaros, kad skolēni projekta iniciatores un koordinatores I. Jaunpetrovičas vadībā praktiski apguva tematu “Kā raksturot uzņēmējdarbību?”, izstrādājot dizaina risinājumu idejas un prototipus no atkārtoti izmantojamiem materiāliem, sociālo zinību un vēstures skolotāja Edgara Svilāna vadībā skolēni aprakstīja savu biznesa ideju un veica tās kvalitatīvu un kvantitatīvu izvērtējumu, izmantojot SVID un aptaujas, dabaszinībās skolēni skolotājas Emīlijas Dzelzītes vadībā analizēja otrreizējo materiālu izmantošanu, savukārt vizuālajā mākslā skolotāja Nansija Gūtmane skolēnus rosināja domāt daudzveidīgi un radoši par reklāmas plakātiem. Projekta noslēguma prezentācijas ar detalizētu projekta procesa un realizācijas aprakstu skolēni veidoja latviešu valodas skolotājas Santas Jukšas uzraudzībā, pievēršot īpašu vērību latviešu valodas pareizrakstības, interpunkcijas, stilistikas normu un publiskās runas pamatprincipu korektam lietojumam.
Liels paldies skolotājiem par jēgpilna starpdisciplinārā projekta izveidi un dalīšanos pieredzē ar citiem kolēģiem!
Pedagogu pieredzes apmaiņa