Pēdējā skolas diena 2023./2024. m.g.

31.05.2024. noslēdzās 2023./2024. mācību gads 1.-8. un 10.-11. klašu skolēniem. Liecību svētkus kuplināja piepūšamās atrakcijas 1.-3. klasēm, bet pārējiem skolēniem Roka klases koncerts, kopā ar 5.-9. klašu kori. Paldies par ieguldīto mācību darbu un radošumu interešu izglītības pedagogiem un skolēniem! Lai saulaina un prieka pilna vasara!

Foto