Nodarbība Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā, 11.2023.

17.11.2023. 11.b un 11.d klases apmeklēja Latvijas Nacionālo Vēstures muzeju, lai izzinātu Latvijas valsts dibinātāju dzīves gājumus izstādē “Latvijas valsts dibinātāji“.
Nodarbības laikā, klausoties muzejpedagoga stāstījumā, iepazīstot izstādi, analizējot notikumus un piedaloties diskusijās, skolēni guva padziļinātas zināšanas par Latvijas valsts dibināšanas priekšnoteikumiem un valsts dibināšanas procesu 1918. gada novembrī.
Dalībnieki soli pa solim izsekoja praktiskajiem svinīgās ceremonijas sagatavošanas darbiem un izprata noskaņojumu, kāds valdīja valsts dibināšanas brīdī. Strādājot grupās, skolēni izzināja valsts dibinātāju atšķirīgos likteņus.
Noslēgumā skolēniem tika dota iespēja nostiprināt gūtās zināšanas par vienu no visbūtiskākajiem brīžiem Latvijas vēsturē, veidojot laika līniju.
Skolotāja Inese Pitkeviča.