Muzeobuss

16.11.2023. Rīgas Kultūru vidusskolas pagalmā iebrauca Muzeobuss. Muzeobuss ir mobils Barikāžu muzejs, kas ļauj skolēniem apgūt prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem informācijas avotiem, savienojot informāciju no mācību grāmatām, vecāku stāstījuma, barikāžu laikabiedru atmiņām, veidojot izpratni par vēstures daudzveidīgās interpretācijas cēloņiem un nozīmi.
Sākumskolas skolēni pētīja un pārrunāja. Skatījās dokumentālos kadrus. Daudzi atcerējās dzirdēto no saviem vecvecākiem.
Neviena vecuma bērni nav par jaunu, lai zinātu, izvērtētu un pateiktos, ka mēs dzīvojam brīvā un skaistā zemē.
Lai Svētība mūsu zemei!