Mākslinieks ir klātesošs un Attāluma draudzības

06.10.2023. 11.b klase apmeklēja Starptautisko laikmetīgās mākslas festivālu “Survival Kit” izstādes:  Mākslinieks ir klātesošs un Attāluma draudzības. Apmeklējuma mērķis ir saskatīt laikmetīgās izstādes galvenos problēmu jautājumus.

Survival Kit 14 izstādēs skolēni ieraudzīju plašu spektru problēmu, kas ir aktuālas mūsdienu sabiedrībā. Mākslinieki spēja izcelt jautājumus par draudzību un cīņu pret rasismu, īpaši izceļot to ietekmi uz valstīm, īpaši Āfrikas kontinentā. Visā izstādē bija jūtama īpaša enerģija, kas mudināja padomāt par šiem svarīgiem jautājumiem un veicināja izpratni par starpkultūru mijiedarbību.

Izstādes liek domāt, ko es – indivīds varu darīt, lai pasaule būtu labāka.

Izstādes iekārtotas Vidzemes tirgū, liekot jauniešiem domāt par vietām un telpām, kas pakāpeniski vairs netiks izmantotas sākotnējām vajadzībām.

Skolēniem apskatot darbus, bija jāizvēlas trīs problēmas, kuras risina  laikmetīgā māksla.

Tālāk izvēlētās izstādes problemātika būs jāpēta kultūras vēsturē un tas jau notiks Kultūras un mākslas stundās.