Mācību jomu koordinatoru vieta un loma metodiskā darba plānošanā un norisē.

12.06.2024. Rīgas Kultūra vidusskolas (RKV) vadības komanda – Inga Riemere, Evija Rozentāle un Inese Pitkeviča vadīja Rīgas mācību jomu koordinatoriem semināru “Mācību jomu koordinatoru vieta un loma metodiskā darba plānošanā un norisē.” Tā bija saruna par sadarbības iespējām mācību iestādes darbā starp vadību un jomu koordinatoriem un pedagogiem. Prezentācijas pamatā bija Deminga aplis, kas ietver iestādes darba plānošanu, īstenošanu, pārraudzību un pilnveidi. Rīgas Kultūru vidusskolas komanda regulāri analizē savu sniegumu, lai kāpinātu darba efektivitāti un maina, pielāgo darbību. RKV pieredzes stāsts lika Rīgas pedagogiem izvērtēt savu darbību un aicināja padomāt par katras skolas prioritātes jautājumiem. Formulēt uzdevumus mācību jomu koordinatoriem turpmākās plānošanas fāzei.
Pedagogu komentāri par semināru:
– Ar semināru varēju iepazīt, kā notiek koordinatora darbs citās skolās. Varēju salīdzināt ar darbu mana skolā un pārņemt kaut ko jaunu un ieviest sava turpmākajā darbā.
– Guvu apliecinājumu, cik svarīgi ir laicīgi visu saplānot, kas arī palīdzētu taupīt laiku un enerģiju mācību gada laikā, kā arī atgādinājums par “mazo soļu” – soli pa solim principa ievērošanu lielāku mērķu sasniegšanas procesā.
– Vērtīgākais, ko ieguvu: lielāku priekšstatu un izpratni par darba organizēšanu un dokumentēšanu.
Paldies Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajam centram (RIIMC) par semināra organizēšanu!