Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference

22. maijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā notika Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference un labāko darbu autoru apbalvošana.
Rīgas Kultūru vidusskolu valsts konferencē ar lieliskiem rezultātiem pārstāvēja divi skolēni.
Kristaps Reinis Vikmanis (12.a klase) ieguva I pakāpi humanitāro un mākslas zinātņu nozarē! Darba vadītāja Santa Jukša.
Alija Marsela Kaufmane (12.c klase) ieguva III pakāpi medicīnas un veselības zinātņu nozarē! Darba vadītājs Toms Bartulsons.
Apsveicam un lepojamies!
Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē skolēni prezentēja 419 darbus dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju, medicīnas un veselības zinātņu, humanitāro un mākslas zinātņu, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātņu un sociālo zinātņu nozarēs. Skolēni savus pētījumus prezentēja stendu referātu formātā.
ZPD konference