Latvijas Skolas somas iespējas

19.10.2023. 10. a klases jaunieši, izmantojot Latvijas Skolas somas iespējas, apmeklēja Lielos kapus Rīgā. Šobrīd kapi piedzīvo “renesansi”, jo tiek restaurēti, renovēti un kopti.

“Rīgas Lielie kapi ir īpaši Latvijas kultūrvēsturē – te apbedīti mūsu nācijas pašnoteikšanās idejas aizsācēji, rakstnieki, politiķi, aktieri, ekonomisti, zinātnieki, mūziķi, kuru vārdus padomju vara centās dzēst no sabiedrības apziņas. Tomēr dažu vēsturisko personību apbedījumi te ir saglabājušies – vēl šodien varam skatīt, piemēram, Andreja Pumpura, Krišjāņa Barona, Kristapa Berga un daudzu citu Latvijas vēsturei nozīmīgu personību kapavietas”, stāsta grāmatas “Lielie kapi Rīgā” autors Dr. philol. Juris Millers. J. Millers jauniešus iepazīstināja ar kapu vēsturi. Parādīja būtiskās vietas kapsētā un pastāstīja arī “kapeņu stāstiņus.”