Kultūras kanona konkurss

01.12.2023. Daniela Blite (10.a ), Amadejs Henrijs Brūvers (10.d), Niks Rapšs (10.d) piedalījās Kultūras kanona konkursā. Tēma „Kultūras vērtību sardzē: radīt savu kultūras kanona vērtību drošības atslēgu”. Konkursa mērķis ir sekmēt kultūras mantojuma saglabāšanu, tā sociālā, ekonomiskā un radošā potenciāla izmantošanu. Latvijas kultūras kanonā nosaukto vērtību aktualizēšanu, pievērst uzmanību sabiedrības kultūras procesu daudzveidībai un vērtību sistēmu atšķirībām, kā arī veicināt skolēnu radošumu un pilsonisko līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā.
Skolas komanda nopietni bija izpētījuši Kultūras kanona vērtības un atraduši risinājumus, kā saglabāt mūsu kultūras mantojumus. Rezultātā bija jāizveido plakāts, kas bija jāprezentē.

Konkursu rīko Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Kultūras ministriju, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Konkursa mērķauditorija ir Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni.