Vecāku sapulces

Skolas Padomes sanāksme 11.09.2023.plkst.17:00 svētku zālē.

Klase

Audzinātājs

Datums

Laiks, vieta

Tēma

Ievadlektors/e

1.a

Maira Kaula

23.08.

Plkst.16:00

Mācību satura un vērtēšanas aktualitātes 1.klasē

Evija Rozentāle

1.b

Sandra Kalniņa

1.c

Nansija Gūtmane

2.a

Aija Dukure

 12. 09.

Plkst.17:00

Tekstpratības veicināšana sākumskolā

Aija Dukure

2.b

Inga Kupča- Ķīse

2.c

Anna Helma Tervite

3.a

Iluta Bauze

3.b

Vineta Neļķe

3.c

Inga Račko

4.a

Edgars Svilāns

12.09.

Plkst.18:00

Mācību satura un vērtēšanas aktualitātes 4.klasē

Evija Rozentāle

4.b

Ina Kivkule

7.a

Normunds Lācis

13.09.

Plkst.17:00

Mācību satura un vērtēšanas aktualitātes 7.klasē

Evija Rozentāle

7.b

Inga Martušenoka Čobane

5.a

Ilze Jaunpetroviča

14.09.

Plkst.17:00

Mācību satura un vērtēšanas aktualitātes

Evija Rozentāle

5.b

Svetlana Ļeškeviča

6.a

Emīlija Anna Dzelzīte

6.b

Santa Jukša

6.c

Nansija Gūtmane

8.a

Renita Ķeniņa

13.09.

Plkst.18:00

Mācību satura un vērtēšanas aktualitātes

Evija Rozentāle

8.b

Oksana Jefimova-Gabiene

9.a

Dace Lazda

14.09.

 

Plkst.18:00

 

Valsts pārbaudes darbi par pamatizglītības ieguvi, iestāšanās RKV

Inga Riemere

9.b

Kristīne Birava

9.c

Anastasija Podlužnaja

10.a

Ingūna Kasparsone

23.08.

 

Plkst.18:00

 

Vidusskolas izglītības posma iespējas RKV

Inga Riemere

10.b

Adele Taurīte-Tauriņa

10.c

Sandra Daukšte

10.d

Ieva Voita

11.a

Sanda Freimane

19.09.

 

Plkst.17:00

 

Mana karjera profesionālajai izaugsmei

Rolands Bleks

11.b

Inese Pitkeviča

11.c

Jeļena Lapina

11.d

Valda Reķe

12.a

Dace Gaigale

18.09.

Plkst.17:00

Valsts pārbaudes darbi par vidējās izglītības ieguvi

Inga Riemere

12.b

Zane Oše

12.c

Uģis Šusts

12.d

Dainis Katcens