Ģimene sporto, 2024.

Jau trešo gadu mūsu skolā notika pasākums “Gimene sporto” par godu Mātes dienai. Pasākumā piedalījās 1. – 3. klašu skolēni kopā ar saviem vecākiem, brāliem un māsām.
Pasākums bija kupli apmeklēts, bērni kopā ar saviem vecākiem veica dažādus sportiskus un atraktīvus uzdevumus.
Paldies vecākiem par atsaucību un sportošanu kopā ar saviem bērniem!
Tiekamies nākamajā pasākumā “Ģimene sporto” rudenī.

Foto