Folkloras kopu reģionālais sarīkojums, 03.2024.

Rīgā darbojošās bērnu un jauniešu folkloras kopas sava mācību gada veikumā katru gadu dalās, sanākot kopā reģionālajā sarīkojumā.
26. martā reģionālais sarīkojums notika Friča Brīvzemnieka pamatskolā, kur ciemiņus mīļi sagaidīja un uzņēma folkloras kopa “Spruksti” ar savu vadītāju Sarmīti Sedliņu!
Bērnu un jauniešu Nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanas un saglabāšanas programma “Pulkā eimu, pulkā teku” apvieno sevī visas Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopas, arī Rīgas bērni darbojas šinī programmā. Kopā ir apgūta gada tēma “Senā skaņu pasaule”.
Sarīkojumam bija trīs daļas – koncerts, izzinošās darbnīcas par gada tēmu un rotaļas, danči!
Apsveicam Rīgas Kultūru vidusskolas folkloras kopu “Krulla” ar reģionālajā sarīkojumā – skatē iegūto 2. pakāpi!
Apsveicam un lepojamies!
Krullas vecāku foto un video.

Foto