10. c kl. apmeklē RSU galvenās ēkas un RSU Medicīnas Izglītības tehnoloģiju centru, plkst.11.40