1.b kl. tematiska pēcpusdiena “Nu atbrauca Mārtiņdiena…” – gadskārtu ieražu tradīcija