Dzeja elpo, 2023.

28. septembrī notika skatuves runas konkurss “Dzeja elpo”, kurā piedalījās 53 Rīgas Kultūru vidusskolas 4. – 12. klašu skolēni. Konkursa dalībnieki tika  rūpīgi izvēlēti, jo septembrī, latviešu valodas mācību jomas mēnesī, visi Rīgas Kultūru vidusskolas skolēni meklēja, mācījās no galvas un pēc tam literatūras stundās deklamēja atrasto dzejoli.

Skatuves runas konkursa “Dzeja elpo” dalībnieki tika vērtēti trīs vecuma grupās: 4. – 6. klase, 7. – 9. klase un 10. – 12. klase. Svarīgo konkursantu vērtēšanu veica žūrijas komisija: Rīgas Kultūru vidusskolas direktore Dace Lazda, aktieris un dziedātājs, Rīgas Kultūru vidusskolas skatuves runas pulciņa vadītājs Rihards Lepers un Rīgas Kultūru vidusskolas teātra mākslas un teātra studijas skolotāja Māra Vilciņa-Rugāja.

Konkurence bija sīva, dzejoļi – dažādi, bet žūrija lēma 4. – 6. klašu grupā 1. pakāpes diplomu piešķirt 5.a klases skolniecei Līvai Bērziņai, 2. pakāpes diplomu piešķirt 4.a klases skolniecei Rebekai Račko, savukārt 3. pakāpes diploms netika piešķirts, bet žūrijas simpātiju balvu saņēma 4.b klases skolniece Anna Fernandesa. 7. – 9. klašu grupā 1. pakāpes diplomu saņēma 8.b klases skolnieks Voldemārs Puķīte, 2. pakāpes diploms tika piešķirts 9.a klases skolniecei Annai Šubertei, bet 3. pakāpes diplomu ieguva 7.b klases skolnieks Rūdolfs Priedīte, žūrijas simpātiju balvu saņēma 9.a klases skolniece Roberta Tihanova. 10. – 12. klašu grupā ar savu sniegumu izcēlās trīs dalībnieces, tāpēc žūrijas komisija lēma piešķirt trīs 1. pakāpes diplomus: 10.a klases skolniecei Danielai Lešinskai, 11.d klases skolniecei Evelīnai Ozolai, 12.b klases skolniecei Anitrai Bergai, savukārt žūrijas simpātiju balvu ieguva 11.b klases skolnieks Gregors Pēteris Laķis.

Sakām lielu “Paldies!” žūrijas komisijai – Dacei Lazdai, Rihardam Leperam, Mārai Vilciņai-Rugājai, pasākuma vadītājām – Rīgas Kultūru vidusskolas Skolēnu domes prezidentei, 11.d klases skolniecei Elizabetei Pilmanei un 11.d klases skolniecei Marijai Žuravskai, pasākuma apskaņotājiem – 11.d klases skolniekam Aleksim Stikānam un 12.d klases skolniekam Rihardam Krievam. Īpašus pateicības vārdus sakām Inesei Pitkevičai par palīdzību šī pasākuma organizēšanā!

Līdz ar šo pasākumu ir noslēdzies latviešu valodas mācību jomas mēnesis, ceram, ka skatuves runas konkurss turpmāk Rīgas Kultūru vidusskolā būs kā ikgadēja tradīcija!

Latviešu valodas un literatūras skolotājas: Dace Liepa, Aija Dukure, Ieva Voita, Sanda Freimane, Santa Jukša