Diskusija – pieredzes apmaiņa “Svešvalodu daudzveidība skolās”

20. martā Frankofonijas nedēlas ietvaros Francijas un Kanādas vēstniecības Latvijā organizēja diskusiju – pieredzes apmaiņu “Svešvalodu daudzveidība skolās.” Diskusijā ar prezentācijām piedalījās arī IZM un LU Svešvalodu fakultātes pārstāvji. Diskusijas galvenais akcents bija Eiropas valodu piedāvājuma paplašināšana mācību programmās skolās un augstskolās, ar uzsvaru uz franču valodas mācīšanas iespējām. Svešvalodu skolotāji Valda Reķe un Raivo Putjato bija šīs diskusijas dalībnieki, kuriem bija iespēja dalīties ar mūsu skolas unikālo svešvalodu spektra piedāvājumu un vēlreiz apliecināt pedagogu profesionālitāti un skolēniem ilggadīgi piedāvāto vairāku pasaules vadošo valodu apguvi, to vēsturi un kultūru.

Foto