Aprīlis – Valodu mēnesis skolā

Pasākumu plāns šeit: https://www.rkv.lv/ciklogramma/

VALODU JOMAS AKTIVITĀTES APRĪLĪ
Sākumskolas klasēm:
• Iepazīšanās ar otro svešvalodu (vācu un franču);
Pamatskolas klasēm:
• ‘Spring is coming!’ interaktīvas spēles (211 kab.);
• projekts-prezentācija grupās par tēmu “The World of Animals” ar sekojošu mācību stundu Rīgas ZOO /5. klases/
• “My Neighbourhood- Issues and Solutions” (infrastructure, facilities, etc.) /7. klases/
• Publiskā runa”Beauty Is In The Eye of The Beholder” /8. klases/
• Mācību stundu vadīšana angļu valodā– 9. klašu skolēni vada 2. klašu skolēniem; 7. klašu skolēni vada 3. klašu skolēniem;
Vidusskolas klasēm:
• Franču valodas un kultūras institūta apmeklējums;
• A. Čehova Rīgas Krievu drāmas teātris, izrādes ‘Robins Huds” apmeklējums;
• Uzveduma veidošana pēc “Dona Kihota” daiļdarba motīviem (spāņu valodā);
• Kaligrāfija, tradicionālo tērpu izmēģinājums, galda spēļu izmēģinājums, ūdens gleznošana, modelēšana, filmas seanss, ēdiena gatavošana (japāņu valodā);
• Publiskā runa angļu valodā 10. klasēm ‘The Link Between Money and …’(Connecting English-Latvian-Spanish-French-Italian-Japanese-Chinese);
• Publiskā runa angļu valodā 11. klasēm ‘Art’ (multimodāls produkts 11. a un d klasēm);
Pedagogiem:
• Meistarklase japāņu kaligrāfijā (vada Shunsaku Kondo)
valodu-menesis