Anekdošu virpulis 2024, fināls!

01.04.2024. Rīgas Latviešu biedrības namā notika stāstnieku konkursa “Anekdošu virpulis 2024” fināls. Konkursa finālā šogad piedalījās 50 labākie jaunie jokotāji no visas Latvijas. No Rīgas Kultūru vidusskolas finālā piedalījās Austra Sirmā (3.a) un Letīcija Paula Veilande (3.a). Pasākuma mērķis ir tradicionālās stāstīšanas individuālo prasmju un iemaņu apgūšana, pārmantošana un attīstība dialogā ar tradīciju. Konkursu vērtēja eksperti, kuru pašu devums stāstniecības tradīciju apzināšanā un pārmantošanā ir nozīmīgs Latvijas kultūras kopainā: Guntis Pakalns, Inguna Radziņa, Dāvis Suharevskis, Iveta Irbe un Andrejs Svilāns. Klausītāji izbaudīja 544 anekdotes. Finālā II pakāpes ieguva Austra Sirmā, I pakāpes diplomu ieguva Letīcija Paula Veilande. Apsveicam un lepojamies!

Foto