4.a un 4.b klase pēta Rīgas tapšanas vēsturi

5. martā 4.a un 4.b klasē notika biedrības “Cita Rīga” organizēta nodarbība. Izspēlējot Daugavas stāstu, skolēni uzzināja, kā senatnē cilvēki iemācījās ilgtspējīgi izmantot dabas materiālus. Aktīvi darbojoties, skolēni iepazina arī Rīgas tapšanas vēsturi.

Foto