1. un 10.klašu vecāku sapulces

2023./2024. mācību gada vecāku sapulces:
  • 1. klašu vecāku sapulce trešdien, 23.08.2023., plkst. 16.00. Skolas svētku zālē.
  • 10. klašu skolēnu un vecāku sapulce trešdien, 23.08.2023., plkst. 18.00. Skolas svētku zālē.