Personāls


Info

Atbalsta personāla darbība

Direktors

Dace Lazda
Lazda

Direktora vietnieks izglītības jomā

Mg. Sc. Soc. Mārtiņš Bērziņš
Berzins

Direktora vietnieks izglītības jomā (pamatizglītība)

Evija Rozentāle
Rozentāle

Direktora vietnieks izglītības jomā (vidējā izglītība)

Dr. sc.admin. Inga Riemere
Riemere

Direktora vietnieks izglītības jomā (audzināšana)

Mg. Paed. Inese Pitkeviča
Pitkevica

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos

Inese Paģe
Paģe

Biroja administratore

Jolanta Mālskalne
Malskalne

Lietvedības personāla pārzinis

Puikevica Arta
Puikevica

Logopēds

Mg. Sc. Educ. Solvita Depša
Depša

Sociālais pedagogs

Novicka Linda
Novicka

Speciālais pedagogs

Mg. Paed. Jerāte Ilze
Jerāte

Karjeras konsultants

Mg. Oec. Bleks Rolands
Bleks

Bioloģijas skolotājs

Mg. Biol. Bartulsons Toms
Bartulsons

Sākumskolas skolotāja

Bauze Iluta
Bauze

Deju skolotājs

Briedis Gundars
briedis

Angļu valodas skolotāja

Mg. Paed. Broliša Ļubova
Brolisa

Vizuālās mākslas skolotāja

Mg. Art. Cēsniece - Suipe Izolde
Suipe

Matemātikas skolotāja

Daukšte Sandra
Daukšte

Interešu izglītība

Dilāne Inita
Dilāne

Sākumskolas skolotāja

Mg. Geogr. Dukure Aija
Dukure

Interešu izglītības skolotāja

Mg. Dziesma Zane
Dziesma

Mūzikas skolotājs

Dziļums Edvīns
Dziļums

Dabaszinības skolotāja

Mg. Paed. Gaigale Dace
Gaigale

Latviešu valodas skolotājs

Garolis Jānis
Garolis

Spāņu valodas skolotājs

Gatauļļins Maksims
Garolis

Spāņu valodas skolotāja

Gonzalez Jimena
Gonzalez

Vizuālās mākslas skolotāja

Gūtmane Nansija
Gūtmane

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

Jansone-Forstmane Liesma
Jansone

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja meitenēm

Mg. Paed. Jaunpetroviča Ilze
Jaunpetrovica

Angļu valodas skolotāja

Jefimova-Gabiene Oksana
Jefimova

Latviešu valodas skolotāja

Jukša Santa
Jukša

Vēstures skolotāja

Mg. Hist.Kasparsone Ingūna
Kasparsone

Informātikas skolotājs

Katcens Dainis
Katcens

Mūzikas skolotāja

Mg. Sc. Soc. Kivkule Ina
Kivkule

Japāņu valodas skolotājs

Kondo Shunsaku
Shunsaku

Sporta organizators

Mg. Sc. Soc. Kozlovskis Kristaps
Kozlovskis

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

Krastiņa Iveta
Krastiņa

Sākumskolas skolotāja

Kupča-Ķīse Inga
Ķīse

Angļu valodas skolotāja

Ķēniņa Renita
Ķēniņa

Ekonomikas un kultūras uzņēmējdarbības un producēšanas skolotāja

Mg. Oec. Lapina Jeļena
Lapina

Bibliotekāre

Lapsiņa Rita
Lapsiņa

Sporta skolotājs

Mg. Paed. Lācis Normunds
Lācis

Teātra mākslas skolotājs

Lepers Rihards
Lepers

Retorikas un prezentēšanas mākslas skolotājs

Lepers Oskars
Lepers

Angļu valodas skolotāja

Martušenoka - Čobane Inga
Martusenoka

Matemātikas skolotāja

Mockus Ivita
Mockus

Itāliešu valodas skolotājs

Dr.sc.soc. Napolitano Rosario
Napolitano

Sākumskolas skolotāja

Mg. Paed. Neļķe Vineta
Neļķe

Matemātikas skolotāja

Mg. Math. Oše Zane
Oše

Mūzikas skolotāja

Mg. Paed. Ozola Ginta
Ozola

Kulturoloģijas skolotāja

Pavloviča Sintija
Grīsle

Politikas un tiesību skolotājs

Mg. Lur. Pēdājs Mārtiņš
Pedajs

Ģeogrāfijas skolotāja

Podlužnaja Anastasija
Podlužnaja

Krievu valodas skolotāja

Mg. Paed. Presņikova Manana
Presņikova

Angļu valodas skolotājs

Putjato Raivo
Putjato

Teātra studija

Putniņs Artūrs
Putniņs

Sākumskolas skolotāja

Račko Inga
Račko

Latviešu valodas skolotāja, izglītības darba metodiķe

Mg. Paed. Rakeviča Inta
Rakevica

Angļu valodas skolotāja

Mg. Paed. Reķe Valda
Reke

Bibliotekāre

Rudzīte Elita
Lāce

Krievu valodas skolotāja

Mg. Art. Stepanova Tatjana
 Stepanova

Sporta skolotājs

Šusts Uģis
Šusts

Ķīmijas skolotāja

Mg. Chem. Teilāne Inga
Teilane

Sākumskolas skolotāja

Mg. Paed. Voita Ieva
Birkenberga

Interešu izglītības skolotāja

Zakrevska Ilze Amanda
 Zakrevska

Interešu izglītības skolotājs

Zemzariņš Aigars
Zemzariņš

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs zēniem

Zommers Edgars
Zommers